Pre pacientov

Pre pacientov

iCare DRSplus je najnovšia certifikovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá kombinuje to najlepšie z technológie zobrazovania očného pozadia s technológiou TrueColor Confocal, čím poskytuje nový štandard pre skrining diabetickej retinopatie

Výhody

 • šetrí Váš drahocenný čas - vyšetrenie je rýchle cca 1 min. s reportom do max. 5 min.
 • umožňuje včasnú intervenciu
 • pomáha poskytnúť včasnú zdravotnú starostlivosť
 • vyšetrenie sa vykonáva bez potreby rozkvapkávania očí
 • pacient nie je nijako obmedzovaný po vyšetrení či už pri šoférovaní, alebo športe
 • konfort pre pacienta - faktor únavy a spolupráce pacienta je minulosťou
 • bezkontaktné vyšetrene
 • edukačný faktor - pacient sa prvý krát stretne a vidí výsledok vyšetrenia 

Táto zdravotnícka pomôcka je registrovaná na ŠUKL pod kódom P5719A ako Kamera fundus DRSplus, ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa. 

Oproti běžným fundus kamerám je tu využitá patentovaná technológia iCare DRS Plus Confocal Technology. Znížená intenzita záblesku má šetrnejší účinok na zrenicu. Prostredníctvom tohto nemydriatického zariadenia je možnosť vidieť jemné štruktúry sietnice a cievneho systému aj skrz velikost zreničky od 2,5 mm.  

Ďalšou výhodou je, že táto technológia podstatne urýchľuje čas strávený na vyšetrení, hlavne z dôvodu vynechania kroku dilatácie, teda rozkvapkania očí a bez potreby tmavého prosdtredia. Iné modely túto časť vyžadovali a pacientom, hlavne v staršom veku bolo toto vyšetrenie často nepríjemné, ďalší boli zase odkázaní na nemožnosť viesť motorové vozidlo, alebo športovať minimálne na pár hodín. Rýchle a jednoduché polohovanie pacienta v spojení s rýchlim vyšetrovacím časom - cca 1 minúta garantuje, že zariadenie je pre klienta/pacienta plne pohodlné a kompaktné.  

A ako to funguje?

Fundus kamera iCare DRSplus urobí celkovo 4 vysoko kvalitné snímky (dve z pravého a dve z ľavého oka), ktoré sa automaticky ukladajú na cloud a posielajú sa na spracovanie AI - umelej inteligencii. Report je dostupný ihneď a ten je možné prekonzultovať s pacientom počas tej istej návštevy u lekára.

Kamera iCare DRSplus spoločne pomocou softwaru využívajúceho umelú inteligenciu Thirona RetCAD™ vykonáva vyhodnotenie skríningu diabetickej retinopatie, ktorá šetrí váš drahocenný čas, umožňuje včasnú intervenciu a pomáha poskytnúť včasnú zdravotnú starostlivosť. Anlýza pomocou Thirona RetCAD™ nenahradzuje vyšetrenie zdravotného stavu očí. 

 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto
 Pre pacientov / A ako to funguje? - foto

Správa obsahuje

 1. stupnicu závažnosti ochorenia pre diabetickú retinopatiu
 2. v prípadoch kedy je to potrebné, AI odporúča poslať pacientov na ďalšie vyšetrenie k špecialistovi
 3. infračervené mapy zvýrazňujúce svetlé a červené lézie/poškodenia
 4. hodnotenie kvality vstupných obrázkov
 Pre pacientov / Správa obsahuje - foto
 Pre pacientov / Správa obsahuje - foto
 Pre pacientov / Správa obsahuje - foto

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je hlavnou príčinou straty zraku u dospelých vo veku medzi 20 - 74 rokov. Viac ako jedna tretina z odhadovaných 285 mil. ľudí s cukrovkou na celom svete vykazuje príznaky diabetickej retinopatie. Diabetická retinopatia je na vzostupe v dôsledku zvyšujúcej sa prevalancie cukrovky, stárnutia populácie a predlžujúcej sa dĺžky života ľudí s cukrovkou. 

Přistupoval jsem k vyšetření trochu s obavami, jak to bude probíhat a jestli to nebude nepříjemné. Ale je to úplně v klidu, rychlý proces, čtyři parádní fotky a výsledek jsem dostal vytištěný na jedné A4. Teď vím, že co se týče vlivu cukrovky na mé oči, můžu být zatím v klidu.

Presne toto od umelej inteligencie očakávame. Naši pacienti prvý krát vidia na vlastné oči, ako vyzerajú ich cievy a očné pozadie a ako ich cukrovka poškodzuje. Vedia si porovnať v čase jednotlivé snimky, vidia ako ochorenie postupuje, alebo naopak ako sa krásne správnou liečbou zastavilo. Pre pochopenie podstaty problemu, je ako sa hovorí: "Raz vidieť, lepšie ako 100x počut". Pre nás doktorov je to úspora času, máme spoľahlivý výstup kedykoĺvek, rýchlo, bez nutnosti absolvovať pre pacienta nepríjemné vyšetrenie ostrým svetlom v tesnom kontakte tvárou v tvár s "rozkvapkavaním" pacienta. Umelá inteligencia nie je nikdy unavená, vždy hodnotí rovnako a pamätá si presne, ako vyzerala snímka pred rokom, čo doktor jednoducho nemá šancu zvládnuť.